Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Τέταρτος Θεματικός Άξονας:Δημιουργώ και Καινοτομώ Θεματική ενότητα:«Μικροί Μετεωρολόγοι» 3ο Εργαστήριο: STEM/STEAM

 


Εργαστήρια Δεξιοτήτων:

Τέταρτος Θεματικός Άξονας:Δημιουργώ και Καινοτομώ

 Υποθεματική: Ρομποτική, STEM/STEAM, Νέες Τεχνολογίες, Γνωρίζω τα επαγγέλματα

 Θεματική ενότητα:«Μικροί Μετεωρολόγοι»: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ STEM (Hellenic Education Society for STEM)

Με την εφαρμογή σχεδίων δραστηριοτήτων STEM – STEAM που βασίζονται σε πραγματικά προβλήματα, οι μαθητές διερευνούν τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επίλυση τους, χρησιμοποιούν δημιουργικά τις ψηφιακές τεχνολογίες, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας μοντέλα με απλά υλικά συνδυάζοντας τα δημιουργικά με ρομποτικές διατάξεις.

3ο Εργαστήριο: STEM/STEAM 

«Ας γίνουμε μετεωρολόγοι"  

Στο φωτόδεντρο βλέπουμε πώς γινόταν παλιά η πρακτική πρόγνωση του καιρού:
Όμως εμείς σήμερα πώς προβλέπουμε τον καιρό;
Υπάρχουν Μετεωρολογικοί σταθμοί, Επιστήμονες που λέγονται Μετεωρολόγοι και Μετεωρολογικά όργανα.
Δημιουργούμε στην τάξη το δικό μας Μετεωρολογικό σταθμό:

Γινόμαστε Μετεωρολόγοι:
Δίνουμε στα παιδιά φύλλο αξιολόγησης που το συμπληρώνουν στο σπίτι με τους γονείς τους το Σαββατοκύριακο. Επιλέγουν όποια χώρα θέλουν και καταγράφουν τον καιρό της χώρας. Τι ρούχα θα φοράνε οι άνθρωποι; Τι καιρό θα έχει;
Τι θερμοκρασία; Πού βρίσκεται αυτή η χώρα;


Φτιάξαμε μία τηλεόραση, για να μεταδώσουμε τον καιρό:

Και παρουσιάζουμε τον καιρό της χώρας, που έχουμε επιλέξει και μελετήσει:


Δεν υπάρχουν σχόλια: