Κυριακή, 27 Ιουνίου 2021

Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Τέταρτος Θεματικός Άξονας:Δημιουργώ και Καινοτομώ Θεματική ενότητα:«Μικροί Μετεωρολόγοι»1ο Εργαστήριο: Νέες Τεχνολογίες: «Τι καιρό έχουμε σήμερα;» 2ο Εργαστήριο: Ρομποτική: «Η μελισσούλα πετά δεξιά αριστερά»


Εργαστήρια Δεξιοτήτων:

Τέταρτος Θεματικός Άξονας:Δημιουργώ και Καινοτομώ

Υποθεματική: Ρομποτική, STEM/STEAM, Νέες Τεχνολογίες, Γνωρίζω τα επαγγέλματα

Θεματική ενότητα:«Μικροί Μετεωρολόγοι» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ STEM (Hellenic Education Society for STEM)

Με την εφαρμογή σχεδίων δραστηριοτήτων STEM – STEAM που βασίζονται σε πραγματικά προβλήματα, οι μαθητές διερευνούν τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επίλυση τους, χρησιμοποιούν δημιουργικά τις ψηφιακές τεχνολογίες, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας μοντέλα με απλά υλικά συνδυάζοντας τα δημιουργικά με ρομποτικές διατάξεις.

Στοχευόμενες δεξιότητες

Δεξιότητες Μάθησης

Κριτική σκέψη (Critical thinking)

Επικοινωνία (Communication)

Συνεργασία (Collaboration)

Δημιουργικότητα (Creativity)

Δεξιότητες Ζωής

Προσαρμοστικότητα

Υπευθυνότητα

Οργανωτική ικανότητα

ΜΙΤ: Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης

Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης

Πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy)

Ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy)

Τεχνολογικός γραμματισμός (technology literacy)

Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων

Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα

Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών

Δεξιότητες του Νου

Στρατηγική σκέψη

Επίλυση προβλημάτων

Μελέτη περιπτώσεων (case studies)

Κατασκευές

Πλάγια σκέψη

1ο Εργαστήριο: Νέες Τεχνολογίες: «Τι καιρό έχουμε σήμερα;»

2ο Εργαστήριο: Ρομποτική: «Η μελισσούλα πετά δεξιά αριστερά»

Αυτά τα τελευταία εργαστήρια στην θεματική ενότητα στον τέταρτο θεματικό κύκλο, ήταν τρομερά ενδιαφέροντα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος ήταν πολύ περιορισμένος, για να πραγματοποιηθούν όλες οι δράσεις όπως θα θέλαμε. Γι΄αυτό, κάτι πολύ σημαντικό που γράφουμε στην αξιολόγησή μας προς το Ι.Ε.Π. τα πιλοτικά σχολεία του προγράμματος, είναι ότι οι 4 υποχρεωτικοί θεματικοί κύκλοι, για να γίνουν σωστά και με τη μορφή εργασηρίων και όχι ως θεματικά προγράμματα, είναι πάρα πολλοί! Πίεζε πολύ ο χρόνος και φυσικά δεν λειτούργησαν όπως θα έπρεπε.

Στο πρώτο εργαστήρι, γνωρίουμε τον καιρό. 

Πρώτα πρώτα μαθαίνουμε να ξεχωρίζουμε τον καιρό, ανάλογα με τις εποχές:

Τα παιδιά σε φύλλο αξιολόγησης καταγράφουν τον αγαπημένο τους καιρό:Δημιουργούμε πίνακα με τον αγαπημένο καιρό των παιδιών:


Κάνουμε μία κατασκευή, παράθυρο με τα καιρικά φαινόμενα:

Νέες τεχνολογίες:

Τα παιδιά χρησιμοποιούν λογισμικά, με τα οποία μαθαίνυν τα καιρικά φαινόμενα, συσχετίζουν τον καιρό με το ντύσιμο και τις συνήθειες των ανθρώπων και δημιουργούν χάρτη καιρού:


2ο Εργαστήριο: Ρομποτική: «Η μελισσούλα πετά δεξιά αριστερά»

Ρομποτική:

Οι μαθητές να μπορούν:

Να συνεργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου και να σέβονται τις απόψεις και την εργασία των άλλων. ( Πληροφορική Νηπιαγωγείου)

Να διερευνούν τον χώρο και να βελτιώνουν τις χωρικές τους δεξιότητες με προγραμματιζόμενα παιχνίδια (ΑΠΣ Νηπιαγωγείο )

Δημιουργούμε με τα παιδιά πίνακα με τα καιρικά φαινόμενα και τα παιδιά προσανατολίζονται στο χώρο, προγραμματίζοντας το Beebot να ακολουθήσει συγκεκριμένες εντολές. Δυστυχώς δε μπορώ να βρω τις υπόλοιπες φωτογαρφίες και τα βιντεάκια που τραβήξαμε Τις εικόνες για το χάρτη τις δημιούργησαν τα παιδιά:
Δεν υπάρχουν σχόλια: