Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Τέταρτος Θεματικός Άξονας:Δημιουργώ και Καινοτομώ Θεματική ενότητα:«Μικροί Μετεωρολόγοι» 3ο Εργαστήριο: STEM/STEAM

Εργαστήρια Δεξιοτήτων:

Τέταρτος Θεματικός Άξονας:Δημιουργώ και Καινοτομώ

 Υποθεματική: Ρομποτική, STEM/STEAM, Νέες Τεχνολογίες, Γνωρίζω τα επαγγέλματα

 Θεματική ενότητα:«Μικροί Μετεωρολόγοι»: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ STEM (Hellenic Education Society for STEM)

Με την εφαρμογή σχεδίων δραστηριοτήτων STEM – STEAM που βασίζονται σε πραγματικά προβλήματα, οι μαθητές διερευνούν τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επίλυση τους, χρησιμοποιούν δημιουργικά τις ψηφιακές τεχνολογίες, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας μοντέλα με απλά υλικά συνδυάζοντας τα δημιουργικά με ρομποτικές διατάξεις.

3ο Εργαστήριο: STEM/STEAM 

«Ας φτιάξουμε τα δικά μας μετεωρολογικά όργανα» 

 Βλέπουμε στο Φωτόδεντρο τα Μετεωρολογικά όργανα:


Επειδή ο χρόνος πιέζει  και δε μπορούμε να κατασκευάσουμε στο σχολείο όργανα όπως θα θέλαμε, τα παιδιά κατασκευάζουν όργανα μετεωρολογίας στο σπίτι με τους γονείς τους:
Τα παιδιά παρουσιάζουν τα όργανα που εφτιαξαν:
Και κάνουν μετρήσεις...
Δεν υπάρχουν σχόλια: