Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

eTwinning School Label 2018-2019 - Ετικέτα Σχολείου eTwinning στο Νηπιαγωγείο μας


Με μεγάλη χαρά και νοιώθοντας μεγάλη τιμή, μάθαμε ότι η Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στις Βρυξέλλες, επέλεξε το Νηπιαγωγείο μας, το 29ο Νηπιαγωγείο Σερρών να είναι ένα από τα 1.211 ευρωπαικά σχολεία όλων των βαθμίδων, που τιμήθηκαν με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning 2018-2019.
86 σχολεία από την Ελλάδα, από αυτά τα 18 είναι Νηπιαγωγεία. 
2 σχολεία από τις Σέρρες. 
Το ΓΕΛ Πεντάπολης Σερρών και το Νηπιαγωγείο μας!!!!!!

 Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε γονείς, παιδιά και συναδέλφους!!!
 Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα φίλων-συναδέλφων με τους οποίους εδώ και χρόνια πραγματοποιούμε προγράμματα eTwinning με αμείωτο ενθουσιασμό και διάθεση δια συνεργατικές δράσεις.

Η Ετικέτα Σχολείου eTwinning θεσπίστηκε το 2017 με στόχο την αναγνώριση και επιβράβευση της συμμετοχής, της αφοσίωσης και της δέσμευσης όχι μόνο επιμέρους εκπαιδευτικών του eTwinning, αλλά και ομάδων εκπαιδευτικών και σχολικών ηγετών από το ίδιο σχολείο. Η διαδικασία αιτήσεων για την ετικέτα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2017 και έληξε τον Μάρτιο του 2018.

Το eTwinning θα ήθελε να συγχαρεί τα 1.211 σχολεία που τιμήθηκαν με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning 2018-2019.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι 1.211 σχολεία τιμήθηκαν με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning μετά από μια διαδικασία αίτησης δύο φάσεων. Τα σχολεία που τιμήθηκαν με τον τίτλο αυτόν είναι πρωτοπόρα και αναγνωρίζονται ως ηγέτες σε τομείς όπως τους εξής:
Αυτό δεν αποτελεί απλά την αναγνώριση της προσωπικής επιτυχίας επιμέρους εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά και αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων ολόκληρης της ομάδας του eTwinning.
Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των βραβευθέντων σχολείων,  Πατήστε εδώ

Ως αναγνώριση της δουλειάς που γίνεται σε σχολικό επίπεδο στο πλαίσιο του eTwinning, μια νέα ετικέτα την οποία μπορείτε να αιτηθείτε βρίσκεται πλέον στη διάθεσή σας – η Ετικέτα Σχολείου eTwinning.

Η ιδέα της αναγνώρισης του έργου που παράγεται στο πλαίσιο του eTwinning υφίσταται ήδη από την αρχή του προγράμματος με τις Ετικέτες Ποιότητας, οι οποίες απονέμονται σε εκπαιδευτικούς για τα έργα τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, οι ετικέτες αυτές αφορούν μόνο στο έργο μεμονωμένο εκπαιδευτικών. Προκειμένου να αναγνωρίζεται η δουλειά που γίνεται σε σχολικό επίπεδο, μια νέα ετικέτα θεσπίζεται τώρα -– η Ετικέτα Σχολείου eTwinning.
Η αρχή πίσω από τη νέα αυτή ετικέτα είναι το eTwinning επιθυμεί να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει τη συμμετοχή, τη δέσμευση και την αφοσίωση όχι μόνο μεμονωμένων μελών του eTwinning, αλλά και ομάδων εκπαιδευτικών και σχολικών ηγετών από το ίδιο σχολείο.
Η ιδέα πάνω στην οποία βασίζεται η απόκτηση του τίτλου ενός Σχολείου eTwinning είναι ότι πρόκειται για μια εξελικτική πορεία με στοιχεία που επιδέχονται αντικειμενική αξιολόγηση. Δεν πρόκειται για διαγωνισμό, αλλά περισσότερο για πρόοδο από το ένα επίπεδο στο άλλο.