Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Teachers 4 Europe "Tης Ευρώπης ο καιρός". Εμπλοκή των γονέων στο πρόγραμμα

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος Teachers 4 Europe "Tης Ευρώπης ο καιρός", είχαμε πάντα δίπλα μας τους γονείς, όπως και σε όλα όσα κάνουμε στο Νηπιαγωγείο μας. 
Η εμπλοκή τους είναι διαρκής και είναι κάτι που επιδιώκουμε και ενθαρρύνουμε. 
Λίγο πριν την ολοκλήρωση τπυ προγράμματος, τους ζητήσαμε να κάνουν μία έρευνα - παρατήρηση με τα παδιά και καταγραφή των αποτελεσμάτων.Ανατέθηκε στο κάθε παιδί και στους γονείς του, μία χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης. Θα μελετήσουν την επίδραση του καιρού στην καθημερινότητα των κατοίκων. Στο ντύσιμο, στα σπορ, στα σπίτια, στη χλωρίδα και την πανίδα. Να βρουν ποιήματα και παροιμίες.
Ετοίμασα σε κάνσον χαρτόνι τετράπτυχα. Στο εξώφυλλο του καθενός, υπήρχε ο χάρτης της Ευρώπης, όπου το κάθε παιδί έπρεπε να εντοπίσει και να βάψει τη χώρα που του ανατέθηκε. Από κάτω η σημαία της χώρας, που έπρεπε να τη βάψει.
Τα φύλλα παρατήρησης και έρευνας που ετοίμασα και  έπρεπε να χρησιμοποιήσουν ήταν τα παρακάτω:


 Η συμμετοχή ήταν καθολική και τα αποτελέσματα καταπληκτικά. Έτσι λοιπόν, το κάθε παιδί έφερε και μας παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε με τους γονείς του. Μάθανε τόσα πολλά για τη ζωή και τις συνήθειες των κατοίκων των χωρών που μελέτησαν και τα μεταφέρουμε και σε σας.

Παρατηρώ και ερευνώ την Δανία και καταγράφω τα συμπεράσματά μου:

Παρατηρώ και ερευνώ την Ιταλία και καταγράφω τα συμπεράσματά μου:

      Παρατηρώ και ερευνώ τη Ρουμανία     και καταγράφω τα συμπεράσματά μου:


Παρατηρώ και ερευνώ τη Γερμανία και καταγράφω τα συμπεράσματά μου:


Παρατηρώ και ερευνώ την Σουηδία και καταγράφω τα συμπεράσματά μου:


Παρατηρώ και ερευνώ την Ολλανδία και καταγράφω τα συμπεράσματά μου:


Παρατηρώ και ερευνώ την Αυστρία και καταγράφω τα συμπεράσματά μου:


Παρατηρώ και ερευνώ την Ισπανία και καταγράφω τα συμπεράσματά μου:


Παρατηρώ και ερευνώ την Φινλανδία  και καταγράφω τα συμπεράσματά μου:


Παρατηρώ και ερευνώ την Πορτογαλία και καταγράφω τα συμπεράσματά μου:


Παρατηρώ και ερευνώ την Πολωνία και καταγράφω τα συμπεράσματά μου:


Παρατηρώ και ερευνώ την Κύπρο και καταγράφω τα συμπεράσματά μου:


Παρατηρώ και ερευνώ την Αγγλία και καταγράφω τα συμπεράσματά μου:
(Η δράση έγινε πριν από το Brexit").