Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Etwinning"Kids advertising healthy food » Αξιολόγηση του προγράμματος


Aξιολόγηση του προγράμματος : «Kids advertising healthy food» από τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς  και τους  γονείς. 

Αξιολόγηση:

Το φετινό μας πρόγραμμα etwinning : «Kids advertisisng healthy food» έφτασε στο τέλος του. Ένα πρόγραμμα 12 Ευρωπαϊκών νηπιαγωγείων με πληθώρα δράσεων και παραγόμενο υλικό.
Έφτασε λοιπόν και η στιγμή της αξιολόγησης που έγινε σε τρία στάδια :
  • Αξιολόγηση από τα παιδιά,
  • Αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς
  • Αξιολόγηση από τους γονείς.

Αξιολόγηση από τα παιδιά:

Η αξιολόγηση του έργου από τα παιδιά έγινε αρχικά συμπληρώνοντας ένα φύλλο εργασίας. τα φύλλα εργασίας αφού συμπληρώθηκαν ανέβηκαν στην πλατφόρμα της ιστοσελίδας https://www.slideshare.net/
Το φύλλο αξιολόγησης που ετοιμάστηκε  για τα παιδιά:Τα φύλλα αξιολόγησης των παιδιών έγιναν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο στο SlideShare
Assessment by children from αριάδνη Ευαγγελοπούλου

Στη συνέχεια τα παιδιά συμπλήρωσαν ένα on line ερωτηματολόγιο στο googledrive. Θελήσαμε να δούμε κατά πόσο άρεσε το πρόγραμμα στα παιδιά. Δείτε τα αποτελέσματα της online αξιολόγησης των παιδιών :Η συντριπτική πλειοψηφία (96,6%)των παιδιών δήλωσε ότι αγάπησε το πρόγραμμα και το 90,7% ότι έμαθε να τρώει υγιεινά !
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο έργο έγινε σε δύο εφαρμογές εργαλεία web 2.0. Στο answerGarden και στο tricider.com. Τα αποτελέσματα  είναι τα  παρακάτω :

Στους γονείς δόθηκε το παρακάτω φύλλο να συμπληρώσουν για να καταχωρηθεί στο online ερωτηματολόγιο που είχαμε σχεδιάσει.

Το φύλλο αξιολόγησης των γονέων:

Online αξιολόγηση γονέων:  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάζονται παρακάτω :