Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

"Νοιάζομαι και Δρω" Αξιολόγηση του προγράμματος από παιδιά και γονείς


Το πρόγραμμα "Νοιάζομαι και Δρω", φτάνει στην ολοκλήρωσή του και η αξιολόγηση του προγράμματος από παιδιά και γονείς, γίνεται με πολλές προσδοκίες να έχουμε πετύχει τους στόχους που βάλαμε από την αρχή. Και ο μεγαλύτερος στόχος είναι να συμβάλαμε στην καλλιέργεια του εθελοντισμού στα παιδιά μας και να τα βοηθήσαμε να κατανοήσουν κάποιες από τις αρχές του εθελοντισμού. 
Τους αξίζει λοιπόν το παρακάτω βραβείο:
Για τα παδιά ετοιμάσαμε το παρακάτω φύλλο αξιολόγησης:Οι απαντήσεις των παιδιών έγιναν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο στο issu:
                 
Για τους γονείς ετοιμάστηκε το παρακάτω φύλλο αξιολόγησης  - αποτίμησης του προγράμματος:
Οι απαντήσεις περάστηκαν σε μία φόρμα στο google drive:


Και τα αποτελέσματα - συμπεράσματα είναι τα εξής:
Η αξιολόγηση του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς ήταν διαρκής και ανάλογα με τα αποτελέσματα προχωρούσαμε στο επόμενο βήμα.

Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους για οτ πρόγραμμα καισ ε μία φόρμα στο AnswewrGarden.