Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Τα βήματα για τη ζωή: Όλο το πρόγραμμά μας ένα powerpoint


Κατά τη διάρκεια της περσινής  χρονιάς, δουλέψαμε  με τα παιδιά το πρόγραμμα: «Τα βήματα για τη ζωή».
Πρόκειται για    ένα πρόγραμμα Κοινωνικής-Συναισθηματικής Μάθησης (προαγωγής ψυχικής υγείας) για μαθητές νηπιαγωγείου που στοχεύει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως είναι: η συγκέντρωση προσοχής, η συνεργασία, η αυτοεκτίμηση, η διαχείριση συναισθημάτων, η αποφυγή θυματοποίησης, η αποφυγή λεκτικής και σωματικής επιθετικότητας, η ενσυναίσθηση καθώς και δεξιότητες φιλίας/κοινωνικής επάρκειας και επίλυσης προβλημάτων.
 Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα όπως το δουλέψαμε σε ένα power point.