Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Το παραμυθένιο μας παρουσιολόγιο Μέρος β' Τα πατρόν

Τα πατρόν που χρησιμοποίησα για το παρουσιολόγιο, από ΕΔΩ