Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Ομαδική εργασία: Η Ανάσταση του Χριστού

Σήμερα, μιλήσαμε για την Ανάσταση του Χριστού και κάναμε μία ομαδική εργασία. Είναι ο τάφος ανοιχτός και οι φιγούρες τρισδιάστατες.