Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Και το δεύτερο τμήμα μας ασχολήθηκε σήμερα με τη φράουλα

Σήμερα, το δεύτερο τμήμα του Νηπιαγωγείου μας, ασχολήθηκε με τις φράουλες. Φτιάξανε με τη συνάδελφο Ντίνα Μήλιου, μία ομαδική εργασία, για τη φραουλιά