Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Σκίτσα από τα Ελληνάκια

Σκίτσα από τα Ελληνάκια, για ζωγραφική