Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Η κραυγή του Μουνκ
Τα παιδιά, με την κυρία Σοφία, παρατήρησαν τον πίνακα του Έντβαρτ Μουνκ
 "Η Κραυγή" και στη στνέχεια τον ζωγράφισαν